Περιγραφή

Τσάντα τριών φιαλών.

Είδος χαρτιού: ανακυκλωμένο, ξυλοπολτός.

Περιγραφή

Συσκευασία για φιάλη ποτού.

Μέγεθος συσκευασίας: 10×10 cm ύψος: 30cm.

Είδος χαρτιού: ανακυκλωμένο, ξυλοπολτός.

Περιγραφή

Συσκευασία για δυο φιάλες ποτού.

Μέγεθος συσκευασίας: 10×10 cm ύψος: 30cm.

Είδος χαρτιού: ανακυκλωμένο, ξυλοπολτός.

Περιγραφή

Συσκευασία για φιάλη ποτού.

Μέγεθος συσκευασίας: 10×10 cm ύψος: 30cm.
Είδος χαρτιού: ανακυκλωμένο, ξυλοπολτός.

Περιγραφή

Συσκευασία για φιάλη ποτού.

Μέγεθος συσκευασίας: 10×10 cm ύψος: 30cm.
Είδος χαρτιού: ανακυκλωμένο, ξυλοπολτός.

Περιγραφή

Συσκευασία για φιάλη ποτού.

Μέγεθος συσκευασίας: 10×10 cm ύψος: 30cm.
Είδος χαρτιού: ανακυκλωμένο, ξυλοπολτός.

Περιγραφή

Συσκευασία για φιάλη κρασιού.

Μέγεθος συσκευασίας: 10x17cm ύψος: 15cm.

Είδος χαρτιού: ανακυκλωμένο, ξυλοπολτός.
Ειδικές επεξεργασίες: Θερμοτυπία και τοπικό βερνίκι UV.

Περιγραφή

Συσκευασία για φιάλη ποτού και ποτήρι.

Μέγεθος συσκευασίας: 10×22 cm ύψος: 30cm.

Είδος χαρτιού: ανακυκλωμένο, ξυλοπολτός.

Περιγραφή

Συσκευασία για φιάλη ποτού και ποτήρι.

Μέγεθος συσκευασίας: 10×22 cm ύψος: 30cm.

Είδος χαρτιού: ανακυκλωμένο, ξυλοπολτός.

Περιγραφή

Συσκευασία για φιάλες ποτού.

Μέγεθος συσκευασίας: 10×22 cm ύψος: 20cm.

Είδος χαρτιού: ανακυκλωμένο, ξυλοπολτός.

Περιγραφή

Συσκευασίες για φιάλες ποτού και συνδυασμούς με ποτήρι ή άλλο προϊόν.

Είδος χαρτιού: ανακυκλωμένο, ξυλοπολτός.

Περιγραφή

Συσκευασία για δυο φιάλες ποτού.

Μέγεθος συσκευασίας: 10×10 cm ύψος: 30cm.
Είδος χαρτιού: ανακυκλωμένο, ξυλοπολτός.