Βιομηχανική συσκευασία

Συσκευασία για καλλυντικό προϊόν.

Μέγεθος συσκευασίας: 10x17cm ύψος: 15cm.

Είδος χαρτιού: ανακυκλωμένο, ξυλοπολτός.
Κατάλληλο προϊόν για: συσκευασμένα προϊόντα.

Περιγραφή

Συσκευασία για συνδυασμό 2 προϊόντων.

Μέγεθος συσκευασίας: 10x17cm ύψος: 15cm.

Είδος χαρτιού: ανακυκλωμένο, ξυλοπολτός.
Κατάλληλο προϊόν για: συσκευασμένα προϊόντα.

Περιγραφή

Συσκευασία για καλλυντικό προϊόν.

Μέγεθος συσκευασίας: 10x17cm ύψος: 15cm.

Είδος χαρτιού: ανακυκλωμένο, ξυλοπολτός.
Κατάλληλο προϊόν για: συσκευασμένα προϊόντα.